Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679. Responsable del tractament: PROTEL SYSTEMS, SL.
1. Finalitat: Donar resposta a les seves consultes o peticions. Enviar informació sobre activitats, serveis i productes (si ha donat els eu consentiment).
2. Legitimació: Consentiment de l’interessat.
3. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. O en el cas que hagi donat el seu consentiment en el present formulari.
4. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s’expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra Política de privacitat